Utbildning och seminarier

Vi har genomfört ett stort antal seminarier och kurser i privat, kommunal och statlig regi.
Våra kåserier kring historiska och aktuella fenomen inom elektroteknik
och elektronik utgör ofta kärnan i kundsammandragningar och konferenser.

Orienteringskurser - två till fyra dagar
Ger personalgrupper en bra grund för fortsatt apparatspecifik eller anläggningsspecifik utbildning.

Längre utbildningar - cirka tre veckor
Vid postgymnasiala utbildningar inom områdena drivsystem och kraftelektronik har vi också genomfört.

Du får gärna låna vårt material för internt bruk.
Några av underlagen kan hämtas hem...