Translation of Technical Texts

We translate Electrotechnical And Electronic texts from English, German and French to Swedish.

That's all the translations we do. But we are quite good at it - if we may say so.

And - yes, you guessed it: UNDER CONSTRUCTION!

 

Teknisk översättning handlar inte bara om språk.
Det handlar om att kunna tekniken.
Att veta vilka uttryck som används inom varje specifik teknikgren.
Därför begränsar vi oss till att översätta elektroteknisk och
elektroniktext från engelska och tyska till svenska.
Vi får våra uppdrag därför att kunderna upptäckt att de kan skicka underlagen
direkt till tryckeriet - utan korrekturläsning.

Vi arbetar med PC och Mac.
Vi kan fortfarande sätta oss och texta translarer om det kniper.

Vi hittar en del intressanta grodor i teknisk text.

Läs och Lär!