Kontaktinformation

Vi finns i Ställdalen, Sveriges invandrartätaste samhälle. Vi bor mitt i det industriella Sveriges centrum och vi når ungefär 80 procent av våra kunder inom mindre än tre timmar. Arlanda når vi enkelt om det behövs. Annars är Örebro flygplats också en bra startpunkt när det gäller att ta sig ut till kunder runt om i världen.

Mobil 070-651 07 84
Adress GKE Elektronik AB
  Sjöstigen 22
 

71472 Ställdalen

Sweden

Mail edm@gke.org

Contact us