Embedded control

We've done this ever since the i4004 appeared. Not so much any more. But you may makes us interested if the pay is extremely good.

 

Vi arbetar mycket med Intels enchipsprocessorer samt Microchips PIC-familj.
Kraftelektronik i form av triacs/tyristorer och höga strömmar ingår ofta i lösningarna och då står vi för
hela konstruktionen - från processor till tyristorutgång.
I andra änden av effektspektret finns konstruktioner med batteridrift och mycket låg strömförbrukning.

Vi arbetar så gott som uteslutande med Finite State Maskiner.
Det gör oss oberoende av kommersiella RTOS och ger kodsnåla och säkra konstruktioner.
Vi gör den stora huvudparten av allt kodarbete i assembler, en fördel vid verifiering av kod.
Man slipper många oväntade sidoeffekter.

Även befintliga konstruktioner är välkomna hos oss.
Det kan röra sig om modernisering av en analog timerkrets, modifiering
av kod eller omkonstruktion av hårdvara.

Intel
Microchip
Propellerprocessorn