GKE Elektronik ABSeminarium om lagerströmmar

Det är nu mer än fem år sedan vi genomförde vi vårt första lagerströms-seminarium på Radisson SAS Arlandia. Det blev en oväntat stor framgång. Vi hoppades på cirka tjugo deltagare - men det kom 110!

Då responsen dessutom var mycket positiv har vi kört fler seminarier och vi fått frågor om nästa seminarium planerar vi nu ett tvådagars lagerströmsseminarium på Åkerby Herrgård strax norr om Nora i Bergslagen. Bra miljö, fri parkering och gynnsamma rumspriser är några av fördelarna. Vi har dessutom lärt oss ytterligare en hel del om hur lagerströmmar uppstår och hur de bäst bekämpas. Ny och väsentlig kunskap – speciellt om isolerade lager och lagerskador på mindre motorer.

Seminariet genomförs i april 2014. 
Kostnader och villkor kommer under hösten/vintern.
Kontakta oss på edm@gke.org för vidare information!

 
Bilden nedan visar deltagarna på seminariet på Radisson när de fyller lokalen efter eftermiddagskaffet. Flera kvinnliga deltagare skulle vara trevligt. Vid detta seminarium hade vi två - det är för få.